HONDENSCHOOL

HERLEVING GERAARDSBERGEN

(KKUSH n°958)

DISCIPLINES
Gehoorzaamheid
 

Instructeurs

Klassen

Lesuren

Overgangsproeven
Uitslagen overgangsproeven

Wedstrijduitslagen

 
 
 
 
 

 

Puppyklas

Doel Overgangsproef
Puppy's vanaf 12 weken tot 6 maanden.

De bedoeling van deze klas is om de puppy's enerzijds met andere honden te socialiseren en anderzijds een goede band op te bouwen met de geleider. We trachten hen te helpen om hun angsten te overwinnen en hen reeds enkele basisbevelen mee te geven.
Geen overgangsproef.

 

Jeugd / Grote pups

Doel Overgangsproef
Honden vanaf 6 maand tot 9 maanden.

In deze klas werken de honden verder aan hun socialisatie, hun angsten overwinnen en leren ze om correct aangelijnd te volgen. Er wordt verdergewerkt op de basisbevelen.
Geen overgangsproef.

 

A-klas

Doel Overgangsproef
Honden vanaf 9 maanden.

In deze klas beginnen alle geleiders met een hond vanaf 9 maanden oud. Er wordt verder aandacht geschonken aan het correct volgen aan de leiband. De basisbevelen zoals zit, lig en sta nemen in deze klas een belangrijke plaats in. In deze klas wordt er bijkomend gewerkt aan de zitvoor en de voet. Het is belangrijk dat de honden in deze klas nog steeds verder gesocialiseerd worden met andere honden en geleiders.

Overstappen naar de B-klas gebeurt door middel van een overgangsproef.
Volgen aan de leiband: 20ptn
Lawaai en bewegingshinder: 10ptn
Oproepen van de hond: 20ptn
2 minuten blijven liggen (geleider op 1m): 10ptn
Houdingen (lig,zit,staan): 10ptn
Voorstellen van de hond: 10ptn
Apport: 20ptn

Om te slagen is 60/100 vereist en op iedere oefening moet de helft behaald worden. Er is één herkansing toegestaan voor maximum de helft van de punten.

 

B-klas

Doel Overgangsproef
Na een geslaagde overgangsproef bij de A-klas.

In deze klas worden vooral nog de oefeningen uit de A-klas getraind, maar de instructeur zal meer aandacht besteden aan de afwerking ervan. Verder wordt er hier reeds begonnen met het werken met de hond in vrijheid, worden bij afstandsoefeningen de afstanden vergroot en wordt de duurtijd uitgebreid.

Overstappen naar de C-klas gebeurt door middel van een overgangsproef.
Volgen aan de leiband: 20ptn
Vrij volgen: 20ptn
Wachten en komen op bevel: 15ptn
2 minuten blijven liggen (geleider op 5m): 10ptn
Houdingen (lig, zit, staan): 15ptn
Voorstellen van de hond: 5ptn
Apport: 15ptn

Om te slagen is 60/100 vereist en op iedere oefening moet de helft behaald worden. Er is één herkansing toegestaan voor maximum de helft van de punten.

 

C-klas

Doel Overgangsproef
Na een geslaagde overgangsproef bij de B-klas.

Deze klas is een voorbereiding op het officiële brevet. De oefeningen die in deze les aan bod komen zijn: houdingen, zitvoor, apport, blijven liggen, volgen aan de leiband, volgen zonder leiband, terug naar de plaats en socialisatie met andere honden en geleiders.

Overstappen naar de D-klas gebeurt door middel van het officiële brevet.(eerst moet de socialisatietest behaald worden - mogelijk vanaf 9maand)

De geleider moet ingeschreven zijn bij een erkende club die aangesloten is bij de KKUSH.

Het brevet is een examen dat gekeurd wordt door officiële keurmeesters van de KKUSH (de hong moet 12 maand zijn op de dag van deelname aan brevet).
Volgen aan de leiband 15ptn
Volgen in vrijheid 15ptn
Terug naar de plaats 15ptn
BLIJVEN LIGGEN 10 Ptn
Oproepen : 15 ptn
Houdingen(lig, zit, staan, lig) : 10 ptn
Apport 15 ptn
Voorstellen van de hond: 5 ptn

Om te slagen is 60/100 vereist en op iedere oefening moet de helft behaald worden.

 

D-klas

Doel Overgangsproef
Na behalen van het officiële gehoorzaamheidsbrevet in één van de erkende KKUSH-hondenscholen.
Ook dienen de honden een socialisatietest met succes hebben afgelegd.

Deze klas is voorbehouden voor de geleiders die met hun hond het brevet in het gehoorzaamheidsprogramma behaald hebben en nog verder willen gaan. Ze worden hier voorbereid voor het spelen van gehoorzaamheidswedstrijden.

Indien de geleiders deelnemen aan gehoorzaamheidswedstrijden in de door de KKUSH erkende hondenscholen en bij deze wedstrijden 10 keer meer dan 85/100 punten behalen, zijn zij vrij om over te gaan naar Programma 1. Indien zijn 10 keer meer dan 95/100 punten behalen, zijn zij verplicht om over te gaan naar Programma 1.
Spelen van wedstrijden.

 

Programma 1

Doel Overgangsproef
Komen hierin terecht : mensen die deelnemen aan gehoorzaamheidswedstrijden en in de debutantenklas: ofwel meer dan 10 keer 85/100 behaald hebben en vrij zijn om over te komen naar Programma 1, ofwel meer dan 10 keer 95/100 behaald hebben en dus verplicht zijn om over te komen naar Programma 1

Hier zijn de oefeningen gevarieerder en moeilijker dan in de debutantenklas. Elke fout, begaan door zowel hond als geleider, betekent puntenverlies.
Spelen van wedstrijden.

 

Programma 2

Doel Overgangsproef
Komen hierin terecht : mensen die deelnemen aan gehoorzaamheidswedstrijden en in Programma 1: ofwel meer dan 10 keer 90/100 behaald hebben en vrij zijn om over te komen naar Programma 2, ofwel meer dan 10 keer 95/100 behaald hebben en dus verplicht zijn om over te komen naar Programma 2

Hier zijn de oefeningen gevarieerder en moeilijker dan in Programma 1. Elke fout, begaan door zowel hond als geleider, betekent puntenverlies.


 

Copyright 2012 - HERLEVING GERAARDSBERGEN - . All Rights Reserved.

FrontPage Website Templates